Rekrutacja - informacje w zakładce Zapisy do szkoły

Rekrutacja uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci siedmioletnie, ktόre mόwią po polsku i spełniają obowiązek szkolny w systemie edukacji we Francji.

 Zgodnie z Ustawą Oświaty z dnia 14 grudnia 2016 roku:

„ Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej”.

 Zajęcia dla klasy I planowane są na środę.

Rekrutacja  uczniów do pozostałych klas odbywa się w tych samych terminach, w  miarę posiadania wolnych miejsc.

 Szanowni Rodzice,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się regulaminem rekrutacji oraz z załączonymi wzorami dokumentów obowiązujących przy zapisie uczniów  do SPK w Aulnay sous Bois na rok szkolny 2017/2018.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- wniosek o przyjęcie do szkoły  (Załącznik nr 1)

- kwestionariusz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2)

- oświadczenia (Załącznik nr 3 i 4)

Powyższe dokumenty dostępne są w informacjach o rekrutacji na dany rok (Załączniki)

oraz :

- kopia aktu urodzenia,

- nr Pesel lub inny dokument stwierdzający tożsamość dziecka (do wglądu)

- ubezpieczenie szkolne "extra scolaire"

- śwadectwo ukończenia danej klasy (jeśli dotyczy)

- zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły francuskiej (do 30 września)

Wszystkie załączniki: wniosek o przyjęcie ucznia, kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenie (załącznik 3) i oświadczenie (załącznik 4) można wydrukować i wypełnić przed dokonaniem zapisu. Powyższe druki będą do Państwa dyspozycji w szkole w momencie zapisu.

Zapisy do szkoły trwają od  6 maja do 31 maja  2017 r. w szkole Vercingétorix (adres: 84 Av. Vercingétorix,  93 600 Aulnay-sous-Bois) w soboty w godz. 17.30 – 18.30, oprócz soboty 20 maja ze względu na śwęto szkoły.