Rekrutacja 2018/2019

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

obowiązujące w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois  na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz.2198 z późn.zm)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. ( Dz.U. z 2017, poz. 1648)

4. Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois

5. Zarządzenie kierownika nr 4/2017/2018 Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois w sprawie wprowadzenia zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

 

  

 

1. Termin i miejsce rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

Zapisy do szkoły trwają od 5 maja do 31 maja 2017 r., (oprócz soboty 26 maja ze względu na święto szkoły), sala ASSEDIC 26 rue Louise Michel 93600 Aulnay sous Bois

Dokumentację zapisu składają osobiście rodzice/opiekunowie do kierownika szkoły.

2. Zasady rekrutacji:

a) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej przyjmuje się:

- dzieci 7 letnie (rocznik 2011), mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim systemie edukacji;

- dzieci 6 letnie (rocznik 2012 dotyczy tylko dzieci urodzonych w okresie 01 stycznia - 30 czerwca 2012), dzieci mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim systemie edukacji, w miarę posiadania wolnych miejsc.

b) Przy zapisie dziecka konieczna jest obecność rodzica/opiekuna dziecka.

c) Szkoła nie prowadzi rezerwacji zgłoszeń telefonicznie.

d) Szkoła nie prowadzi rekrutacji drogą elektroniczną ani korespondencyjną.

Rekrutacja uczniów do pozostałych klas odbywa się w tych samych terminach, w miarę posiadania wolnych miejsc.

3. Wymagane dokumenty niezbędne przy zapisie:

a) kwestionariusz zapisu wraz z wymaganymi oświadczeniami, ( załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6) można wydrukować i wypełnić przed dokonaniem zapisu. Powyższe druki będą także do dyspozycji w szkole w momencie zapisu.

b) polski akt urodzenia dziecka (w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub jednego z rodziców)

c) numer PESEL dziecka

d) dowód osobisty rodzica dokonującego zapisu

e) aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej o spełnianiu obowiązku szkolnego (należy dostarczyć do wychowawcy klasy we wrześniu 2018). Przy zapisie koniecznie należy podać  nazwę i adres szkoły francuskiej, do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2018 r.

f) ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny)-kopia we wrześniu 2018 r. 

 

4.  Godziny i miejsce przyjęć do zapisu:

Zapisy odbywają się od 5 maja do 31 maja 2018 r., oprócz 26 maja ze względu na święto szkoły,  w soboty w godz. 12.30-13.30  sala ASSEDIC 26 rue Louise Michel 93600 Aulnay sous Bois

 

5. Zajęcia dla klasy pierwszej szkoły podstawowej planowane są na środę.

 

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Liczba miejsc ograniczona!

Informacja o terminie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz  z wymogami formalnymi zapisu, wykaz niezbędnych dokumentów zostają podane do publicznej wiadomości na:

- stronie internetowej szkoły www.aulnaysousbois.orpeg.pl w zakładce ZAPISY DO SZKOŁY

 

 

                                        p.o. Kierownik SPK w Aulnay sous Bois