Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja uczniów w roku szkolnym 2017/2018 
Zapisy do szkoły trwają od 6 maja do 31 maja 2017 r. w soboty w godz. 17.30 – 18.30, oprócz soboty 20 maja ze względu na śwęto szkoły.

UWAGA! Zapraszamy na dodatkowe zapisy do klasy I na rok szkolny 2017/2018 w dniu 10 czerwca od godz. 16.00 do godz. 17.00.

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci siedmioletnie, ktόre mόwią po polsku i spełniają obowiązek szkolny w systemie edukacji we Francji.

Zgodnie z Ustawą Oświaty z dnia 14 grudnia 2016 roku: „ Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej”.

Zajęcia dla klasy I planowane są na środę.

Rekrutacja uczniów do pozostałych klas odbywa się w tych samych terminach, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się regulaminem rekrutacji oraz z załączonymi wzorami dokumentów obowiązujących przy zapisie uczniów do SPK w Aulnay sous Bois na rok szkolny 2017/2018.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- wniosek o przyjęcie do szkoły (Załącznik nr 1)

- kwestionariusz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2)

- oświadczenia (Załącznik nr 3 i 4) Powyższe dokumenty dostępne są w informacjach o rekrutacji na dany rok (Załączniki)

oraz:

- kopia aktu urodzenia, - nr Pesel lub inny dokument stwierdzający tożsamość dziecka (do wglądu),

- ubezpieczenie szkolne "extra scolaire" (we wrześniu) - śwadectwo ukończenia danej klasy (jeśli dotyczy)

- zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły francuskiej (do 30 września)

Wszystkie załączniki: wniosek o przyjęcie ucznia, kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenie (załącznik 3) i oświadczenie (załącznik 4) można wydrukować i wypełnić przed dokonaniem zapisu. Powyższe druki będą do Państwa dyspozycji w szkole w momencie zapisu.

Zapisy odbywają sie w szkole Vercingétorix (adres: 84 Av. Vercingètorix, 93600 Aulnay sous Bois).

Dokumentację zapisu składają osobiście rodzice do kierownika szkoły.

Zapisy do szkoły trwają od 6 maja do 31 maja 2017 r. w soboty w godz. 17.30 – 18.30, oprócz soboty 20 maja ze względu na święto szkoły.