Motto szkoly

„Szkoła powinna stać się wspólnotą edukacyjną, w której wszystko co istotne, jest uzgodnione przez całe środowisko społeczno-pedagogiczne, nauczycielsko-uczniowsko-rodzicielskie. ” Zapraszamy do naszej szkoły.