Grono pedagogiczne

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 grono pedagogiczne liczy 8 nauczycieli, wszyscy zatrudniani są zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.

 

Kierownik szkoły:                                   Anna Iwańska

Edukacja wczesnoszkolna:                      Anna Iwańska

Edukacja wczesnoszkolna:                      Joanna Michalska

Język polski:                                         Agnieszka Bajek-Dul

Język polski:                                         Katarzyna Burdziej

Język polski:                                         Małgorzata Szpoper

Wiedza o Polsce:                                   Wiesława Kwaśnik

Wiedza o Polsce:                                   Malgorzata Młynarczyk

Wiedza o Polsce:                                   Anna Sobota