Biblioteka

Biblioteka szkolna

Zapraszamy do biblioteki szkolnej w dniach:

środa  w godz. 12.30 - 13.00

sobota w godz. 14.00 - 15.30

lub  po lekcjach ustalając  termin z bibliotekarzem.

Można także zamówić wypożyczenie książki zgłaszając na kartce tytuł wybranej do opiekuna klasy.