Biblioteka

Biblioteka szkolna

Zapraszamy do biblioteki szkolnej w dniach:

środa  w godz. 08.30 - 09.00,   15.40 - 17.40

sobota w godz. 08.30 - 09.00,   12.20 -14.20

lub  po lekcjach ustalając  termin z bibliotekarzem.

Można także zamówić wypożyczenie książki zgłaszając na kartce tytuł wybranej do opiekuna klasy.