Akty prawne

Poniżej w załącznikach zamieszczono następujące akty prawne:  

  • Statut SPK wraz z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (Rozdział 9)
  • Ramy programowe kształcenia uzupełniajączgo
  • Regulamin SPK
  • Regulamin Rady Pedagogicznej SPK
  • Regulamin Rady Rodziców SPK
  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  • Spis aktów prawnych